Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 25.05.2018

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen
 rekisteriseloste.
 * Rekisterinpitäjä
 Astiva Oy
 Orapihlajatie 37, 00320 Helsinki
 p. 050 - 3299 199 astiva(et)astiva.fi
 y-tunnus: 1623312-4
 * Yhteyshenkilö
 Mikko Käkönen
 Astiva Oy
 p. 050 - 3299 199, astiva(et) astiva.fi
 * Rekisterin nimi
 Astiva Oy:n asiakasrekisteri
 * Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas)
 välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja
 kehittäminen.
 * Rekisterin tietosisältö
 Nimi (etu- ja sukunimi) / Yrityksen nimi
 Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta)
 Sähköpostiosoite
 Puhelinnumero
 Asiakkaan vuokratapahtumat (vuokrattu tuote, ajankohta ja muut vuokrausta yksilöivät tiedot).
 * Säännönmukaiset tietolähteet
 Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.
 * Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.
 * Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 Astiva Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei
 luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 * Rekisterin suojauksen periaatteet
 Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella
 käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka
 tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.
 Tietoturvaseloste 25.05.2018
 * Tarkastusoikeus
 Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
 Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Astiva Oy:n sähköpostiin astiva(et)astiva.fi.
 * Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
 tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin astiva(et)astiva.fi.